cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ryszard195409
New member
1 0 0 0
Message 1 of 1
348
Flag Post

OPINION OF THANKS \ OPINIA PODZIĘKOWANIA

HP Recommended

Welcome

This way I want to express my heartfelt thanks for your understanding, unique and very professional approach and understanding of your problem and especially its POSITIVE dealt with by a very unique and friendly courteous staff HP POLANDContact HP - TELECOMMUNICATIONS after-sales support Mr. Paul HAWRAŁKIEWICZA. Tulu warm words at one person yet I have used to use in one opinion, although some of them have already written but Mr. Paul is a unique and fully deserving of them, certainly there were still too little. I want to take this opportunity to thank though late but better late than never Mr Luke Zaradkiewiczowi HP POLAND be as a professional solution, this time via e-mail problem with drivers Multifunction Devices HP Photosmart C5180 that from now on my computer like the HP Compaq Dx 7400 MT is working almost perfectly. And my opinion of what I want to briefly summarize COMPANY EMPLOYEES tray and its only so forth.Best regards

Ryszard Zbigniew Jaraczewski

(Sorry for my english, writing that opinion, used the Internet one of the translators, which is why I put my opinion in the mother tongue)

 

Witam

Chcę ta drogą wyrazić moje SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA ZROZUMIENIE, WYJĄTKOWE I BARDZO PROFESJONALNE PODEJŚCIE ORAZ ZROZUMIENIE ZGŁOSZONEGO PROBLEMU a przede wszystkim jego POZYTYWNE ZAŁATWIENIE przez wyjątkowego bardzo uprzejmego i sympatycznego pracownika HP POLSKA    KONTAKT HP - TELEFONICZNE WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE Pana Pawła HAWRAŁKIEWICZA. Tulu ciepłych słów pod adresem jednej osoby jeszcze nie zażyło się mi użyć  w jednej opinii chociaż już trochę ich napisałem ale Pan Paweł jest osobą wyjątkową i w pełni zasługującą na nie, z pewnością było ich jeszcze za mało. Korzystając z okazji chcę również podziękować chociaż późno ale lepiej późno niż wcale Panu Łukaszowi Zaradkiewiczowi z HP POLSKA za równie profesjonalne rozwiązanie tym razem za pośrednictwem e-maila problemu ze sterownikami Urządzenia wielofunkcyjnego HP Photosmart C5180 które od tej pory podobnie jak mój komputer HP Compaq Dx 7400 MT pracuje wręcz IDEALNIE. A moją opinię chcę podsumować krótko jaka FIRMA tacy i jej PRACOWNICY tylko tak dalej.

Z Pozdrowieniami

Ryszard Zbigniew Jaraczewski

( Przepraszam za mój język Angielski, pisząc tę opinię korzystałem z jednego z Internetowych Translatorów , dlatego też zamieszczam opinię w mym języku ojczystym)

0 Kudos
† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation