Ask questions. Help others.
The HP Community is here for you.
Post new question
Question
Reply
 
Note on archived topics.
This topic has been archived. Information and links in this thread may no longer be available or relevant.
If you have a question create a new topic by clicking here, or click on "Post new question" above and select the appropriate board.
Honor Student
Posts: 1
Member Since: ‎09-15-2011
Message 1 of 4 (2,153 Views)
Accepted Solution

hoe kan ik de taal veranderen in help en onderesteuning

hoe kan ik de taal in help en ondersteuning veranderen in het nederlands??op mijn desktop?

Accepted Solution

Re: hoe kan ik de taal veranderen in help en onderesteuning

Dit artikel bevat instructies voor het wijzigen van de taal:: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Change-the-display-language

 

Laat het me weten of dit geholpen!

View solution in context
Master's Graduate
Posts: 407
Member Since: ‎05-27-2010
Message 2 of 4 (2,118 Views)

Re: hoe kan ik de taal veranderen in help en onderesteuning

Dit artikel bevat instructies voor het wijzigen van de taal:: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Change-the-display-language

 

Laat het me weten of dit geholpen!

------------
Although I am an HP employee, I am speaking for myself and not for HP.

Please click the little thumbs-up dealybopper to the lower right if my reply was helpful to you. Please mark Accept As Solution if it solves your problem. This will help others, too!
Tutor
Posts: 11
Member Since: ‎01-18-2015
Message 3 of 4 (1,586 Views)

Re: hoe kan ik de taal veranderen in help en onderesteuning

[ Edited ]

Hallo,

Dit is een reply voor Holly_J. De reden waarom ik u benader is omdat u Nederlands spreekt (er is geen HP forum in het Nederlands), de foutmelding die ik krijg is ook geheel in Nederlands (vertalen is voor mij niet te doen). Omdat mijn Engels niet toereikend is om dit probleem duidelijk te omschrijven, doe ik het in het Nederlands in de hoop dat iemand hier mij toch kan helpen....Het zit als volgt.

 

 

Word (Starter 2010) werkt niet (melding: 'WINWORDC.EXE reageert niet)

 

Heb een HP-laptop (4jr. oud). Sinds medio half dec. 2014 heb ik (plotseling, uit het niets) problemen met Word (Starter 2010), waardoor ik het niet kan gebruiken. Ik heb geloof ik windows 7 en ik geloof office 2010. Ik weet niet of ik de juiste categorieën heb gekozen voor dit probleem.

 

Als ik een Word-bestand open (maakt niet uit welk bestand) dan loopt ie gelijk vast, verschijnt er in de bovenste rand (naast de bestandsnaam) tussen haakjes 'Microsoft Word Start reageert niet' en dan loopt ie vast (is dan alleen te sluiten via takenlijst) & het bestand is vervolgens beschadigd.

Of het volgende gebeurt (dit is meestal het geval)(dit heb ik geprobeerd om in zo juist mogelijke volgorde van verloop te omschrijven). Als ik een Word-bestand open (maakt niet uit welk bestand), dan floept er 1st rechtsonder (naast het klokje) een kadertje (met daarin r.-boven een oranje-kleurig klaver-icoontje) in beeld met: 'De vereiste functies worden gedownload, Microsoft office reageert mogelijk niet, terwijl de vereiste bestanden (of functies??) worden gedownload ' -> dat blijft dan in maar beeld & hij doet vervolgens vervolgens nix (hij download helemaal nix) of dan verdwijnt het kadertje spontaan uit beeld of het blijf maar in beeld zonder dat maar er is iets gebeurd en Word doet het nog steeds niet. Als dat kadertje plots verdwenen is is het probleem dus niet opgelost, verschijnt er in de bovenste rand (naast de bestandsnaam) tussen haakjes 'Microsoft Word Start reageert niet' en dan loopt ie vast. En als ik dan op het kruisje r.boven klik (om het bestand te sluiten), dan werkt dat ook niet dan loopt ie vast en verschijnt er 'n kadertje met het volgende:

WINWORDC.EXE reageert niet
Er kan online naar een oplossing worden gezocht. Als u het programma sluit of opnieuw opstart, wordt er geprobeerd om uw informatie te herstellen. (hieronder staan dan 3  opties (met een groen pijltje) ->)

-> Online naar een oplossing zoeken en het progr. opnieuw starten (als je hierop klikt gebeurt er nix, er verschijnt een kadertje met 'WINWORDC.EXE reageert niet, er wordt online gezocht naar een opl.' (oid), maar dan sluit het kadertje zich spontaan, maar nix is opgelost)
-> Het programma opnieuw starten (dat heeft geen zin, want hetzelfde probleem speelt; sterker nog, het word-doc. is beschadigd)
-> Wachten tot het programma reageert (dan gebeurt er ook nix)

(Er staat onder deze tekst vervolgens ook een overzichtje met 'Details v/h probleem' -> )

 

Details van het probleem

 

Beschrijving:
  Een probleem heeft ervoor gezorgd dat dit programma niet meer met Windows communiceert.

Probleemhandtekening:
  Gebeurtenisnaam van probleem:    AppHangB1
  Naam van de toepassing:    WINWORDC.EXE
  Toepassingsversie:    0.0.0.0
  Tijdstempel van toepassing:    00000000
  Handtekening van vastlopen:    5002
  Type vastlopen:    0
  Versie van besturingssysteem:    6.1.7601.2.1.0.768.3
  Landinstelling-id:    1043
  Aanvullende handtekening 1:    50020fc15ca0132bb9e976061a359f35
  Aanvullende handtekening 2:    bec9
  Aanvullende handtekening 3:    bec9119c3f14f0c686a12a7b284b5d1b
  Aanvullende handtekening 4:    5002
  Aanvullende handtekening 5:    50020fc15ca0132bb9e976061a359f35
  Aanvullende handtekening 6:    bec9
  Aanvullende handtekening 7:    bec9119c3f14f0c686a12a7b284b5d1b

Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=...=0x0413

Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
  C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt

-------------------------
Ik weet niet wat ik moet doen, heb Word hard nodig (met windows-updates wordt het probleem ook niet opgelost, met systeemherstel ook niet). Alvast bedankt.

Master's Graduate
Posts: 407
Member Since: ‎05-27-2010
Message 4 of 4 (1,563 Views)

Re: hoe kan ik de taal veranderen in help en onderesteuning

Groeten!

Ik spreek geen Nederlands, dus ik hoop dat je mijn fouten zal vergeven (ik ben met behulp van Google Translate om mij te helpen).

 

Ik heb een paar dingen die kunnen helpen vinden, maar misschien heb je al gevonden en geprobeerd hen. In feite, kan het zijn dat ik je terug zal leiden tot een bericht van uw eigen.

 

http://answers.microsoft.com/nl-nl/office/forum/office_2010-word/word-starter-2010-werkt-niet-meldin...

 

https://support.office.com/en-us/article/Update-repair-or-uninstall-Office-Click-to-Run-products-291...

 

BELANGRIJK Repareren Office Click-to-Run-producten vereisen een internetverbinding beschikbaar worden in het hele herstelproces.

 

Op de lange termijn, kan je beter af aankoop van een nieuwere versie van Microsoft Office zijn, want dit is meerdere versies oud en het lijkt erop dat Microsoft ten minste een KB artikel dat nuttig zou kunnen zijn heeft verwijderd.

Ook lijkt het erop datmsuiche is een Microsoft MVP in Frankrijk die mogelijk Nederlands spreken (zie https://twitter.com/msuiche) - Ik ken hem niet, maar als je op Twitter, kan het de moeite waard contact op hem zijn.

 

 

------------
Although I am an HP employee, I am speaking for myself and not for HP.

Please click the little thumbs-up dealybopper to the lower right if my reply was helpful to you. Please mark Accept As Solution if it solves your problem. This will help others, too!
† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation