cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Heela
New member
1 0 0 0
Message 1 of 2
103
Flag Post
HP Recommended

PC

HP, gaming pc
Microsoft Windows Server 2016

Hej

Jag köpt en gaming pc från elgiganten butiken i kungenskurva förra året, i maj månaden, och nu den funkar inte, det startas inte helt. Jag har kvar kvittot, och köpte den för 7999kr. Vi har varit i butiken men de kan inte hjälpa till att fixa den, däremot den kostar att fixa hos dem. Jag frågar om man köpra något så dyrt, ska den används bara under ett år? Ville kontakta er angående om ne kan hjälpa med detta. 

Vänligen. Heela

1 REPLY 1
Moderator
Moderator
3,820 3,730 223 595
Message 2 of 2
78
Flag Post
HP Recommended

PC

@Heela

 

 Thank you for visiting our English HP Support Community. We are only able to reply to posts written in English. To insure a quick response it would be advisable to post your question in English. The following links are here to assist you if you prefer to post in the following Language Community.
 

German: HP Gemeinschaft
Spanish: HP Comunidad
French: HP Communauté
Portuguese: HP Comunidade
Chinese: HP 社区
Korean: HP 커뮤니티


Thank you for your understanding

I work on behalf of HP
0 Kudos
† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation