Post new question
Question
Reply
 
Student
Posts: 1
Member Since: ‎05-06-2012
Message 1 of 2 (1,165 Views)
Accepted Solution

Pavilion dv7 uszkodzony dysk z partycją recovery

Mam Pavilion dv7 z uszkodzonym fizycznie dyskiem twardym, z którego nie można uruchomić narzędzia HP recovery manager.
Mam nowy dysk twardy, na którym nie ma partycji "recovery". Kupiłem z HP płytę DVD "System Recovery DVD", ale bez recovery managera nie mogę uruchomić instalatora.

Czy jest jakiś sposób, żeby uruchmić instalację z płyt "System Recovery DVD" na nowym HDD?

Z góry dziękuję za pomoc.

Reply
0 Kudos
Accepted Solution

Re: Pavilion dv7 uszkodzony dysk z partycją recovery

Witam,

Sprawdź poniższy link:

Przywróć komputer do pierwotnego stanu za pomocą dysków odzyskiwania

 

Notatka:

Jeżeli po załączeniu komputera nie nastąpi automatyczny rozruch z płyty to przy nastepnym załaczeniu wciśnij klawisz F9 i wybierz z listy Napęd Optyczny.

View solution in context
Provost
Posts: 10,924
Member Since: ‎01-31-2009
Message 2 of 2 (1,157 Views)

Re: Pavilion dv7 uszkodzony dysk z partycją recovery

[ Edited ]

Witam,

Sprawdź poniższy link:

Przywróć komputer do pierwotnego stanu za pomocą dysków odzyskiwania

 

Notatka:

Jeżeli po załączeniu komputera nie nastąpi automatyczny rozruch z płyty to przy nastepnym załaczeniu wciśnij klawisz F9 i wybierz z listy Napęd Optyczny.

** Say thanks by clicking the "Thumb up" icon below. **

** Make it easier for other people to find solutions, by marking my answer with "Accept as Solution" if it solves your issue. **
† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation