Post new question
Question
Reply
 
Honor Student
Posts: 2
Member Since: ‎05-01-2014
Message 1 of 1 (143 Views)

dv5 1211em

[ Edited ]

witam...problem polega na tym,że komputer po włączeniu działa przez kilka minut normalnie ,

a po chwili gaśnie ekran i się wyłącza ...mam windowsa viste 32bit... 1gb RAM...

czasem się wogóle nie chcę włączyć, świecą tylko diody CL i NL ,  sekwencja to 1 (raz) na 3/4 sekundy

 z konsoli błędów wynika ,że to procesor...ale czy aby na pewno???

(chłodzenie jest bardzo dobre,monitorowanie laptopa temperatury mostów gpu,cpu,płyta główna.)

 

znalazłem przyczyne...jednak chłodzenie jest za słabe i temp...przekracza 80st...jaka jest najlepsza pasta termo?

dałem trochę silikonu pod radiator na most i procesor...ale to kompletnie nie zdało egzaminu...

 

 

hello ... the problem is that when you turn your computer running for a few minutes normally,
and after a while goes off screen and turns off ... I have Windows Vista 32bit ... 1gb RAM ...
sometimes not at all want to turn on the LEDs are lit only CL and NL, the sequence is 1 (one) to 3/4 seconds
  the error console shows that the processor ... but are you sure?
(cooling is a very good laptop temperature monitor bridges gpu, cpu, motherboard.)
 
I found the reason ... but the cooling is too weak and the temperature exceeds .. 80ST ... what is the best thermal paste?
I gave a little silicone under the bridge heatsink and the CPU ... but it completely fails miserably ...

Reply
0 Kudos
† The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation